mgr inż. Tomasz Rywacki

Inżynier budownictwa z 18-letnim doświadczeniem w branży. Przez większą część swojej działalności zawodowej pracowałem jako kierownik budowy na dużych inwestycja z ramienia czołowych polskich firm zajmujących się generalnym wykonawstwem. Obecnie obsługuję inwestycje budowlane, głównie w funkcjach inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub kierownika projektu.

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEGO ARESZTU ŚLEDCZEGO W KRAKOWIE

Inspektor nadzoru
10.2022 – nadal

Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego aresztu śledczego na cele biurowe wraz z adaptacją poddasza, budową wewnętrznej windy i zewnętrznego podnośnika towarowego, rozbudową wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oraz remontem terenów zewnętrznych.

Powierzchnia użytkowa 2 791 m2

ROZBUDOWA FABRYKI MAN W NIEPOŁOMICACH

Niezależny nadzór inwestorski
07.2022 – nadal

Rozbudowa fabryki samochodów ciężarowych MAN w Niepołomicach obejmujących budowę 3 nowych hal produkcyjnych, 3 budynków biurowych, wiat magazynowo-parkingowych oraz zagospodarowanie terenu z zewn. instalacjami.

Powierzchnia zabudowy ok. 65 800 m2

BUDOWA RESTAURACJI KFC DRIVE THRU W CHRZANOWIE / TRZEBINI

Kierownik budowy
05.2022 – nadal

Budowa budynku usługowo-gastronomicznego z zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową i wewn. układem drogowym, zewn. instalacjami, pylonem reklamowym oraz zbiornikiem terenowym.

Powierzchnia użytkowa ok. 270 m2

PRZEBUDOWA PAWILONU D-8 DLA POTRZEB WYDZIAŁÓW AGH W KRAKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Kierownik budowy
04.2022 – nadal

Przebudowa i dostosowanie wybranych pomieszczeń pawilonu D-8 AGH w Krakowie do wymagań pożarowych na podstawie opracowanej ekspertyzy ppoż. oraz potrzeb użytkowych na uczelni.

Powierzchnia użytkowa ok. 6 400 m2

REMONT BUDYNKU IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE

Kierownik budowy
09.2021 – nadal

Termomodernizacja elewacji i pokrycia dachu, dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań pożarowych na podstawie opracowanej ekspertyzy ppoż. uwzględniającej wymianę instalacji wentylacji i instalacji hydrantowej, instalacji SSP i częściowo elektrycznej.

Powierzchnia użytkowa ok. 2 860 m2

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI GALWANIZERNI W ZAKŁDACH MECHANICZNYCH „TARNÓW”

Inspektor nadzoru robót budowlanych
07.2021 – 06.2022

Wymiana elewacji i częściowo pokrycia dachowego hali, odtworzenie powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej, wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wentylacji i elektryki.

Powierzchnia użytkowa ok. 3 120 m2

OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „KRZESZOWICE” SP ZOZ

Inspektor nadzoru robót budowlanych
10.2020 – 01.2021

Przebudowa pomieszczeń na sale kinezyterapii wraz z instalacjami.

 

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

Inspektor nadzoru robót budowlanych / Kierownik projektu
01.2020 – nadal

Umowa ramowa obejmująca nadzór inwestorski nad inwestycjami kubaturowymi (budowa gazowni w Olkuszu, Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie i w Krakowie – 3 lokalizacje) oraz stacjami gazowymi regazyfikacji LNG i redukcyjno-pomiarowymi w Małopolsce.

CENTRUM HANDLOWE „MAX”

Inspektor nadzoru robót budowlanych / Kierownik projektu
01.2020 – nadal

Rozbudowa i przebudowa obiektu handlowo – usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Trzebińskiej w Chrzanowie.

Powierzchnia użytkowa ok. 2 800 m2

PARK HANDLOWY KASZTELANIA – CHRZANÓW

Inspektor nadzoru robót budowlanych / Kierownik projektu
10.2019 – 06.2020

Budowa obiektu handlowo – usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej , Topolowej i Cichej.

Powierzchnia użytkowa ok. 9 500 m2

NIDEC MOTOR & ACTUATORS

Inspektor nadzoru robót budowlanych / koordynator zespołu inspektorów nadzoru 10.2019 – 03.2020

Rozbudowa fabryki w Niepołomicach.

Powierzchnia użytkowa ok. 15 000 m2

KOMPLEKS BASENÓW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

Kierownik budowy
04.2018 – 08.2019

Kompleksowa budowa basenu miejskiego z instalacjami wewn., technologią wody basenowej oraz infrastrukturą zewn., dla Urzędu Miasta Katowice.

Powierzchnia użytkowa: 4 638 m2

KOMPLEKS BASENÓW PRZY UL. HALLERA W KATOWICACH

Kierownik budowy
04.2018 – 08.2019

Kompleksowa budowa basenu miejskiego z instalacjami wewn., technologią wody basenowej oraz infrastrukturą zewn., dla Urzędu Miasta Katowice.

Powierzchnia użytkowa: 4 638 m2

Park Wodny w Tychach

Kierownik budowy
01.2015 – 03.2018

Kompleksowa budowa basenu dla spółki miejskiej RCGW S.A. wraz z instalacjami wewnętrznymi, technologią wody basenowej, basenem wielopoziomowym oraz agregatami kogeneracyjnymi.

Powierzchnia użytkowa ok. 15 000 m2

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W CHORZOWIE

Kierownik budowy
09.2014-01.2015

Budynek Centrum Nauk Stosowanych, Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną.

Powierzchnia użytkowa: 3 891 m2

Wydział Farmaceutyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik budowy
03.2013 – 09.2014

Rozbudowa budynku edukacyjnego wraz z instalacjami wewn. oraz infrastrukturą zewn. dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Powierzchnia użytkowa: 1 426 m2

Sala Koncertowa w Sosnowcu

Kierownik budowy
10.2011 – 06.2013

Budowa sali koncertowej wraz z przynależnymi budynkami edukacyjnymi oraz instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną dla Urzędu Miasta Sosnowiec.

Powierzchnia użytkowa: 4 155 m2

Merint Ski Village - Wisła

Inspektor nadzoru
09.2010 – 10.2012

Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą zewnętrzną oraz asfaltową drogą dojazdową dla Merint Polska Sp. z o.o.

Łączna ilość mieszkań: 28
Powierzchnia użytkowa: 3 227 m2

Hala Widowiskowo-Sportowa w Jastrzębiu Zdroju

Kierownik budowy
12.2009 – 09.2011

Budowa sali widowiskowo-sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą zewnętrzną dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Powierzchnia użytkowa: 9 710 m2

Galeria „Nowy Świat” w Rzeszowie

Kompleksowa budowa centrum handlowego wraz z instalacjami, zbiornikiem wody pożarowej oraz całą infrastrukturą zewn. dla firmy WOMAK sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa ok. 33 000 m2

Hotel „Andel’s” w Krakowie

Kierownik robót

Rozbudowa hali montażowej fabryki FIAT w Tychach

Kierownik robót

Rozbudowa rafinerii Kilpilahti w Finlandii