Z

Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

Z

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlane

Z

Ubezpieczenie OC do wysokości wynoszącej równowartość
50000 euro

Moje kilkunastoletnie doświadczenie w branży budowlanej, oparte jest głównie o pracę na kierowniczych stanowiskach w generalnym wykonawstwie, w wiodących firmach budowlanych w Polsce, jak również poza granicami naszego kraju.

Dzięki temu miałem okazję poznać proces budowy od przysłowiowego „A do Z”, czyli od etapu projektowania i uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę, poprzez realizację, wykończenie, odbiory, aż do wprowadzenia najemców i otwarcia obiektów.

Moje ostatnie realizacje

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEGO ARESZTU ŚLEDCZEGO W KRAKOWIE

Inspektor nadzoru
10.2022 – nadal

Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego aresztu śledczego na cele biurowe wraz z adaptacją poddasza, budową wewnętrznej windy i zewnętrznego podnośnika towarowego, rozbudową wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oraz remontem terenów zewnętrznych.

Powierzchnia użytkowa 2 791 m2

ROZBUDOWA FABRYKI MAN W NIEPOŁOMICACH

Niezależny nadzór inwestorski
07.2022 – nadal

Rozbudowa fabryki samochodów ciężarowych MAN w Niepołomicach obejmujących budowę 3 nowych hal produkcyjnych, 3 budynków biurowych, wiat magazynowo-parkingowych oraz zagospodarowanie terenu z zewn. instalacjami.

Powierzchnia zabudowy ok. 65 800 m2

BUDOWA RESTAURACJI KFC DRIVE THRU W CHRZANOWIE / TRZEBINI

Kierownik budowy
05.2022 – nadal

Budowa budynku usługowo-gastronomicznego z zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową i wewn. układem drogowym, zewn. instalacjami, pylonem reklamowym oraz zbiornikiem terenowym.

Powierzchnia użytkowa ok. 270 m2

W trakcie swojej praktyki zawodowej, jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru, miałem okazję prowadzić szereg budów, o wartościach od kilkunastu do ponad stu milionów złotych.

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pozwala mi na swobodną komunikację z kontrahentami zagranicznymi, co w ciągu tych kilkunastu lat, przełożyło się na wielokrotną, czasem nawet kilkuletnią współpracę z firmami zagranicznymi.

Dzięki temu chętnie podejmuję się współpracy z przedstawicielami firm spoza naszego kraju.